CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PEARL

LIGHT BERRIES BLACK PEPPER

Code: 121
Price: Liên hệ

0

Chi tiết sản phẩm

LIGHT BERRIES BLACK PEPPER DENSITY MOISTURE ADMIXTURE FREE FROM STONE
AND METAL
LIGHT BERRIES % LOAD IN 20’ LOAD IN 40’HC
LIGHT BERRIES BLACK PEPPER 200 G/L 200G/L MIN 13% MAX 6% MAX NA NA 6.7 MTS 14 MTS
LIGHT BERRIES BLACK PEPPER 250 G/L 250G/L MIN 13% MAX 5% MAX NA NA 8 MTS 18 MTS
LIGHT BERRIES BLACK PEPPER 280 G/L -300G/L 280-300 G/L MIN 13% MAX 4% MAX NA NA 8.5 MTS 19MTS
LIGHT BERRIES BLACK PEPPER 300G/L 300 G/L MIN 13% MAX 4% MAX NA NA 9 MTS 20 MTS
LIGHT BERRIES BLACK PEPPER 350G/L 350 G/L MIN 13% MAX 3% MAX NA NA 10 MTS 22 MTS

Sản phẩm liên quan