CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PEARL

STAR ANISE

Code: 117
Price: Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

STAR ANIS FLOWER HAND PICKED 90 TO 95% BIG FLOWER
2/ STAR ANISE FLOWER WHOLE 70 TO 95 % BIG FLOWER
3/ STAR ANISE BROKEN
4/ STAR ANISE “ COCKROACH WINGAS”

Sản phẩm liên quan