BLACK PEPPER GROUND

BLACK PEPPER GROUND

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Thông tin chi tiết sản phẩm

 BLACK PEPPER GROUND   MOISTURE   FREE FROM 
STONE & METAL
LOAD IN 20’ LOAD
IN 40’/ 40’HC
BLACK PEPPER GROUND MESH 18  12.0% MAX NO 13.5 MTS 25-27 MTS
BLACK PEPPER GROUND MESH 20 12.0% MAX NO 13.5 MTS 25-27 MTS
BLACK PEPPER GROUND MESH 34 12.0% MAX NO 13.5 MTS 25-27 MTS
BLACK PEPPER GROUND MESH 60 12.0% MAX NO 13.5 MTS 25-27 MTS

Sản phẩm tương tự