Hạt tiêu trắng

Hạt tiêu trắng

Mã sản phẩm:

Giá: Liên hệ

Thông tin chi tiết sản phẩm

WHOLE WHITE PEPPER DENSITY MOISTURE ADMIXTURE FREE FROM
STONE AND METAL
  LOAD
IN 20’
LOAD IN
40’HC
DOUBLE WASHED WHITE PEPPER 630 G/L   630-650 G/L MIN 13.5% MAX 0.2% MAX NO CHEMICAL TREATMENT 18 MTS 27 MTS
DOUBLE WASHED WHITE PEPPER 630 G/L  CLEANED 630-650 G/L MIN 13.5% MAX 0.2% MAX YES CHEMICAL TREATMENT 18 MTS 27 MTS
WHITE PEPPER 630 G/L FAQ 630-650 G/L MIN 13-13.5% MAX 0.2% MAX NO FREE FROM CHEMICAL 18 MTS 27 MTS
NATURAL WASHED WHITE PEPPER 650 G/L CLEANED 650 G/L  13% MAX 0.2 YES FREE FROM CHEMICAL 18 MTS 27 MTS
JUMBO ( BOLD SIZE ) DOUBLE WASHED
WHITE PEPPER 650 G/L CLEANED
650 G/L MIN 13% MAX 0.2 % MAX YES CHEMICAL TREATMENT 18 MTS 27 MTS
JUMBO ( BOLD SIZE ) NATURAL WASHED
WHITE PEPPER 650 G/L CLEANED
650 G/L MIN 13% MAX 0.2 % MAX YES FREE FROM CHEMICAL  18 MTS 27 MTS
 

Sản phẩm tương tự